Miksi AssisDent

KAIKKI YHDESTÄ PALVELUSTA

Miksi AssisDent?AssisDent sisältää näkymät yksittäisen potilaan hoito- ja laskutustiedoista kokonaisen hammaslääkäriketjun liiketoiminnan seurantaan. Se automatisoi markkinointiviestintääsi ja tuo käyttöösi mm resursseja säästävän ja asiakasystävällisen nettiajanvarausjärjestelmän.

TÄYTTÄÄ VIRANOMAISVAATIMUKSET

Terveydenhuollon tietojärjestelmille asetetut vaatimukset tulevat muuttumaan merkittävästi KanTa-hankkeen myötä. AssisDent 5 täyttää KanTa hankkeen vaatimukset ja sen käyttäjille siirtymiset eReseptin ja aArkiston käyttöön eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tämän lisäksi Assisdent tukee myös kansainvälistä HL7 standardia.

PILVIPALVELUNA TURVALLINEN JA HUOLETON

Ei hankalia asennuksia. Ei palvelimen ylläpitoa. Palveluna hankittava sovellus joustaa tarpeidesi mukaan, on aina ajan tasalla ja pitää tietosi turvassa. AssisDent säästää aikaa ja vaivaa ensimmäisestä päivästä lähtien.

SÄÄSTÄ AIKAA JA EUROJA

AssisDent lisää sekä hoitotyön että toimistorutiinien sujuvuutta. Kun monimutkaisuus ja kiire vähenevät, vähenevät myös virheet, ylimääräinen työ ja turhat kulut. Puhumattakaan säästyneen ajan käyttämisestä oleelliseen ja tuottavaan työhön.

PARANNA KATETTA

AssisDent antaa enemmän aikaa tuottavaan potilastyöhön ja samalla se tarjoaa nipun työkaluja, jotka leikkaavat kuluja, tehostavat täyttöasteita ja lisäävät liiketoiminnan hyötysuhdetta!

PALVELE PAREMMIN

Sujuvampi vastaanotto parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi AssisDentissa on ominaisuuksia, jotka palvelevat asiakkaita myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella.

TIETOTURVA

Palvelimiemme tietoturva on varmistettu huippuammattilaisten voimin. Tietoihin pääsy, salatut yhteydet, virusturva – Assisdent täyttää sekä tiukimmat tietoturvavaatimukset että Suomen lainsäädännön asettamat normit.